TOMMY op de Dutch Design Week

Op de Dutch Design Week in Eindhoven is vanaf vandaag, tot en met zondag 29/10 een expositie te zien van de 20 finalisten in de prijsvraag Who Cares. Waaronder ons plan See me, Feel me, Touch me, Heal me – TOMMY voor de locatie Oosterparkwijk in Groningen. De locatie van de expo: Temporary Art Centre (TAC), Vonderweg 1, 5611 BK Eindhoven.

See me, Feel me, Touch me, Heal me – TOMMY staat voor een hoogwaardige kwaliteit van leven. Voor een omgeving waarin mensen bewuster en gezonder leven. Elkaar ontmoeten. Genieten. En van betekenis zijn. Met een uniek pakket van woningen, voorzieningen, diensten en een aantrekkelijke openbare ruimte voegt TOMMY in de Oosterparkwijk een wel heel bijzonder stukje binnenstad toe. Toegankelijk voor iedereen. Met als bijzondere centrale plekken de recreatiehaven en de kas in de groene stadstuin – voor werken, horeca, cursussen en allerhande (spontane) initiatieven.

TOMMY’s kernwaarden: gezondheid, gastvrijheid en innovatie. Mensen gezond houden en maken. Bewoners en bezoekers het gevoel geven dat ze er mogen zijn. En gebruik maken van de nieuwste toepassingen en inzichten op technisch en sociaal vlak.

TOMMY creëert een leefmilieu dat alle zintuigen prikkelt. In een diffuus en verrassend landschap met zo min mogelijk grenzen kun je heerlijk dwalen en word je verleid en uitgedaagd om te bewegen. TOMMY laat de bestaande structuren van de wijk intact en voegt nieuwe kwaliteit toe op een locatie die momenteel niet als onderdeel van de Oosterparkwijk wordt beschouwd.

Het organisatiemodel van TOMMY staat als een huis. Sterke lokale en (inter)nationale partners hebben zich aan TOMMY verbonden. Samen met hen, Oosterparkers en Groningers maken we van TOMMY een nieuwe, verbindende en toonaangevende hotspot voor wijk en stad!

TOMMY is… wonen, anderhalvelijnszorg, (zorg)hotel, stadslandbouw in containers en kassen, ruimte voor initiatieven, eet- en drinkgelegenheden, creatieve werkplekken en ateliers, wellness, fitness, recreatiehaven, veel groen, aantrekkelijke routes, smart-parking, bewegingsapp, Oosterparkkart, beheer en hospitalitymanagement.

De plannen voor TOMMY hebben een stedelijke allure op het schaalniveau van de wijk. Deze opzet is een bewuste keuze om meer impact te genereren en kwaliteit in de wijk te brengen voor een brede doelgroep. Voor jong en oud. Voor alle leefstijlen. TOMMY, daar wil je deel van uitmaken!

Please follow and like us:

Kijkje op de locatie

De locatie die we voor TOMMY voor ogen hebben ligt zowel aan het Van Starkenborghkanaal als aan het Oosterhamrikkanaal. Een gebied met veel potentie om uit te groeien tot een prachtige en levendige plek voor wonen en ontmoeting. Voor nu moeten we nog wel even tussen het onkruid en de vreemde restanten van eerder gebruik door willen kijken 🙂 Maar straks is lekker wonen en vertoeven aan het water, in de zon, op het terras, tussen het groen, met elkaar.

Please follow and like us:

De naam van ons project

De naam van ons project, TOMMY, is ontleend aan de rockopera van The Who uit 1969. De hoofdpersoon in die opera, Tommy, staat symbool voor de confrontatie tussen enerzijds onze zintuigelijke waarnemingen en anderzijds de realiteit. “See me, feel me, touch me, heal me” is een zinsnede die meerdere keren naar voren komt in de opera.

“See me, feel me, touch me, heal me
See me, feel me, touch me, heal me
See me, feel me, touch me, heal me
See me, feel me, touch me, heal me

Listening to you, I get the music
Gazing at you, I get the heat
Following you, I climb the mountain
I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions
On you, I see the glory
From you, I get opinions
From you, I get the story”

Met onze TOMMY zoeken we eenzelfde confrontatie, met als doel om onze zintuiglijke waarnemingen, onze emoties en de ratio met elkaar te verbinden. Dat vervlechten we in alle functies die TOMMY rijk is, in de manier waarop we wonen vormgeven en in de fysieke en sociale interactie met de Oosterparkwijk.

Please follow and like us:

Locatie

Het gebouw van TOMMY is gesitueerd in de noordoostelijke hoek van de Oosterparkwijk. Aan het Van Starkenborghkanaal. Een ideale locatie voor een nieuwe hartkamer van de wijk, als aanvulling op de al bestaande centra, en als schakel naar de Korrewegwijk, Ulgersmaborg en Lewenborg. TOMMY verbindt.

Please follow and like us:

Welkom

TOMMY is een gezondheids- en hospitalityconcept in een multi-use complex dat wonen combineert met gezondheid, beweging, ontmoeting, wellness, voeding en recycling, en vergroening. De nieuwbouw die we als nieuwe hartkamer in de Oosterparkwijk ontwikkelen is de architectonische vertaling hiervan. Een complex dat inspireert om te bewegen en faciliteert om heerlijk te leven.

Vanuit de fysieke invalshoek biedt TOMMY een combinatie van woningen, anderhalve lijnszorg, een zorghotel-plus, wellness, een kas, een haven, horeca, ateliers en andere voorzieningen. Aan de basis hiervan liggen maatschappelijke motieven als ontmoeting, onderlinge zorg, participatie, vertrouwen, minder verspilling en heerlijk wonen. Mooie woorden die we alleen waar kunnen maken met een doordachte organisatiestructuur: TOMMY. Op economisch vlak zetten we in op kostenbesparing in zorg en welzijn, innovatie en een groter draagvlak voor de al in de wijk aanwezige voorzieningen.

Voor wat betreft gezondheid is de anderhalve lijnszorg vernieuwend. Dit is een nieuwe organisatievorm die huisartsen faciliteert in hun dienstverlening, van meekijkconsulten tot de meer laagcomplexe verrichtingen. Vanuit het welzijn is het hospitalitymanagement vernieuwend. De hospitalitymanager staat mensen bij zonder vooroordeel, inspireert, levert ideeën, blust eventuele brandjes en verbindt mensen. Tot in de haarvaten van de wijk.

 

Please follow and like us: