Missie

See me, feel me, touch me, heal me
Deze zinsnede, afkomstig uit de rockopera Tommy van The Who uit 1969, staat model voor de missie van ons project TOMMY. Naast de ratio die we in elk project laten zien, is TOMMY vooral ook gericht op onze zintuiglijke waarnemingen en belevingen. Ons streven is om elke bewoner, bezoeker, gebruiker van de diverse voorzieningen of passant de gevoelswaarde van TOMMY te laten ervaren, of het nou gaat om routes door en over de gebouwen, het vele groen, het water, het licht of de acties van mensen.

TOMMY draagt bij aan mooiere en gezondere leefomgevingen; buurten waar mensen als vanzelfsprekend bewuster leven, verantwoordelijker en gelukkiger. In de Groningse Oosterparkwijk zet TOMMY zich daarom in om een nieuwe hartkamer toe te voegen op een braak liggende plek in de uiterste noordoosthoek van de wijk. Een plek die nu nog voelt als veraf en verlaten, maar waar straks veel te beleven valt en die de Oosterparkwijk verbindt met de Korrewegwijk, Lewenborg en het stadscentrum.

Die verbinding brengt TOMMY tot stand in ruimtelijke, sociale en economische zin. Routes spelen daarbij een belangrijke rol, zeker waar we spreken over de ruimtelijke component. Minimaal net zo belangrijk zijn in onze ogen de relaties die TOMMY legt met de bewoners, organisaties en ondernemers in de wijk. Over de afspraken die inmiddels zijn gemaakt en over de partners van TOMMY in wijk en stad berichten we zo spoedig mogelijk na eind september 2017.