De naam van ons project

De naam van ons project, TOMMY, is ontleend aan de rockopera van The Who uit 1969. De hoofdpersoon in die opera, Tommy, staat symbool voor de confrontatie tussen enerzijds onze zintuigelijke waarnemingen en anderzijds de realiteit. “See me, feel me, touch me, heal me” is een zinsnede die meerdere keren naar voren komt in de opera.

“See me, feel me, touch me, heal me
See me, feel me, touch me, heal me
See me, feel me, touch me, heal me
See me, feel me, touch me, heal me

Listening to you, I get the music
Gazing at you, I get the heat
Following you, I climb the mountain
I get excitement at your feet

Right behind you, I see the millions
On you, I see the glory
From you, I get opinions
From you, I get the story”

Met onze TOMMY zoeken we eenzelfde confrontatie, met als doel om onze zintuiglijke waarnemingen, onze emoties en de ratio met elkaar te verbinden. Dat vervlechten we in alle functies die TOMMY rijk is, in de manier waarop we wonen vormgeven en in de fysieke en sociale interactie met de Oosterparkwijk.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *